preskoči na sadržaj
Pravo na pristup informacijama

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se :

 

pisanim putemna adresu Škole: OŠ don Mihovila Pavlinovića, Podgora,Prilaz Vida Mihotića 1, 21327 Podgora

ili na elektroničku adresu: os-podgora@os-mpavlinovica-podgora.skole.hr

 

usmenim putem

telefonom na broj: 021 625 393

na zapisnik u uredu službenika imenovanog za informiranje

 

VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Podnositelj Zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Osnovna škola  don Mihovila Pavlinovića,Podgora ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, a sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz čl. 19. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) .

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će uputiti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

 

e-Dnevnik


ŠKOLSKA KNJIŽNICA

Raspored

 

RAZREDNA NASTAVA

PREDMETNA NASTAVA

PODRUČNE ŠKOLE

 

KALENDAR ŠG 2022./2023.

 

PRIJEVOZ ZA UČENIKE 


Vrijeme info.

MATIČNA ŠKOLA

RAZREDNA NASTAVA

PREDMETNA NASTAVA

 

PODRUČNE ŠKOLE


PROJEKTI

Škola

Popis udžbenika

za šk. godinu 2021./2022.


Korisni linkovi

RSS Reader
preskoči na navigaciju